skok na obsah  banan webhosting

Sqely RS

Instalace PalmDesktopuPalmDesktop, který je k dispozici na webu ke stažení (vždy nejnovější verze) neobsahuje ani PocketMirror, ani Outlook Conduits. Proto je potřeba nainstalovat nejdříve PalmDesktop z CD, které bylo přiloženo u PDA a poté nainstalovat nejnovější verzi z Internetu.

Instalace Bonus SWInstalace PalmDesktopu probíhá zcela automaticky. Instalaci je nejlepší provádět až po prvotním nastavení PDA/smartphonu (během instalace bude proveden první HotSync). Spolu s PalmDesktopem se instaluje také VersaMail a DocumentsToGo (pokud jsou tyto programy v dodávce). VersaMail nelze samostatně odinstalovat, pouze s PalmDesktopem. Při první synchronizaci získá PDA/smartphone svoje jméno HotSync name a jsou na něj nainstalovány dodatečné programy.

Instalace bonus softwaru probíhá manuálně z průvodce po CD ­ uživatel si může zvolit jaký program chce nainstalovat. Pod Win XP jsou pro instalaci třeba administrátorská práva!!

Palm Desktop/MS OutlookVšechny vestavěné aplikace musí být synchronizovány s jednou aplikací na PC. Nejde tak například synchronizovat kalendář s Outlookem a vše ostatní s PalmDesktopem. Přepínání umožňují produkty třetích stran (například SwitchSync).

PDA/smartphonePřed prvním spuštěním je PDA/smartphon třeba zcela nabít (první synchronizace s instalace softwaru mohou být náročné na energii). Ideální je nabíjet asi 2-3 hodiny a poté PDA/smartphone poprvé zapnout a nakonfigurovat.

Problémy:1/ Česká Republika není v seznamu zemí, pouze v seznamu časových pásem. Podle země se nastavují pouze formáty dat, vliv na jiné nastavení není. Lze proto nechat například United States a jako město nastavit Prahu.

2/ Nyní je třeba nastavit formáty, používané v ČR. Lze vybrat i nějakou evropskou zemi, která má formáty podobné (Holandsko, Německo). Problém ale je, že některé aplikace (WebPro, Java) nastavují svůj jazyk podle volby země v nastavení. Proto je lepší nastavit si zemi podle jazyka, který uživatel preferuje a formáty upravit.

Synchronizace VersaMailuPravým tlačítkem myši ukážeme na ikonu HotSyncu na liště a vybereme Custom. V seznamu (pozor na správné HotSync name při větším počtu uživatelů) vybereme VersaMail. Otevře se konfigurační okno, ve kterém nastavíme typ poštovního programu, který používáme na PC. Nastavit je možno i další volby, jako například stahování zpráv pouze určitého stáří apod.

Synchronizace s MS OutlookU starších modelů je synchronizace zajišťována programem Chapura Pocket Mirror, u aktuálních modelů jsou dodávány palmOne Outlook Conduits. Programy nejsou vzájemně nahraditelné, Outlook Conduits pracují s novými PIM aplikacemi (viz. popis interních aplikací).
Vybavení pro synchronizaci s Outlookem lze nainstalovat kdykoli ­ při instalaci PalmDesktopu či později. Synchronizace se automaticky přepne na Outlook.

Obnova Synchronizace:Pokud uživatel již nechce používat Outlook, a chce svá data editovat v Palm Desktopu:

1/ PocketMirror ­ odinstalace probíhá jako u každého jiného programu pro Windows; tj. odebráním programu PocketMirror v ovládacích panelech ­ přidat/odebrat software.

2/ Outlook Conduits ­ Na CD dodaném k vašemu PDA najděte aplikaci Outlook Switcher.exe (obvykle bývá v /english/PostInstall, přístup přes tento počítač, pravým tlačítkem na CD PalmDesktop, prozkoumat ...). Spusťte tuto aplikaci ­ budete informováni, že synchronizace probíhá s MS Outlook a ukázáním na tlačítko yes a opětovném potvrzení bude synchronizace přepnuta na Palm Desktop.

created by banan.cz

created by banan.cz